Telecom storing gaat voorbij. Uitval van software is permanent?

Escrow Alliance voorkomt uitval van automatisering met escrowovereenkomst

Voorkom dat uw bedrijf risico loopt na het wegvallen van ICT leverancierRecentelijk zijn bedrijven getroffen door een storing in het telefoon en datanetwerk. Dat levert levensbedreigende situaties op voor hulpdiensten, openbaar vervoer en het alarm nummer 112.

Een storing in een telecomnetwerk gaat voorbij. Het wegvallen van een leverancier van automatisering door faillissement of door het staken van de onderneming is echter permanent.

Een escrow-overeenkomst van Escrow Alliance voorkomt het risico dat u bij een storing of het wegvallen van uw leverancier met lege handen komt te zitten.

Uitval van ICT heeft ook financiële consequenties voor bedrijven. Zij blijven geheel verstoken van informatie, kunnen geen klanten helpen, bestellingen plaatsen of productie processen starten.

Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van bedrijfskritische applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of documentmanagement software?

Sander Remans, Managing Director van Escrow Alliance: ‘We zien een toename in het aantal overeenkomsten in de weken na een ernstige uitval. Het is reactief en dat is jammer. Het risico kan men uitsluiten en problemen voorkomen met een escrow-overeenkomst’

Escrow Alliance beperkt met haar escrowregelingen deze operationele IT risico’s door toepassing van escrow op Broncode, Cloud, SaaS en Data. De ‘actieve escrowregelingen’ van Escrow Alliance bestaan uit drie samenhangende componenten. De escrow-overeenkomst als juridische drager, de opslag van de benodigde bronmaterialen op twee beveiligde fysieke locaties en de verificatie op de materialen om zekerheid te verschaffen dat ze compleet en toegankelijk zijn.

De escrowregelingen van Escrow Alliance zorgen voor ononderbroken gebruik van de software en beschermen het intellectueel eigendom van de leverancier.