Broncode Beheerovereenkomst

Escrow voor Broncode Beheer - Escrow door Escrow Alliance - Broncode Beheer OvereenkomstDe Broncode Beheerovereenkomst wordt opgesteld wanneer het juridisch eigendom van een (maatwerk)applicatie volgens afspraak met de leverancier in handen is van de eindgebruiker.

Het intellectuele eigendom ligt bij de eindgebruiker, maar het onderhoud, de updates en aanpassingen worden uitgevoerd door de softwareleverancier. De eindgebruiker heeft in dit geval dus alsnog een bepaalde afhankelijkheid van de leverancier.

Vanwege het feit dat het eigendom reeds bij de eindgebruiker ligt, is er juridisch gezien geen sprake van een escrow-overeenkomst. In de Broncode Beheerovereenkomst worden echter alsnog afspraken tussen eindgebruiker en leverancier vastgelegd. Escrow Alliance beheert het depot en zorgt dat de inhoud van het depot actueel is, middels de overeengekomen audits.

Zekerheid van een complete escrow regeling
Een Broncode Beheerovereenkomst wordt afgesloten inclusief een Depot Check Service (DCS) van het depot. De eindgebruiker verkrijgt meer zekerheid door te kiezen voor een uitgebreide verificatie. Met een uitgebreidere verificatie wordt het depot getest, gecontroleerd, maar ook geheel gecompileerd. Dat betekent uiteindelijk een hoge mate van betrouwbaarheid.

Flexibele overeenkomsten
Als voorbeeld kunt u onze bestaande Broncode Beheerovereenkomst hier downloaden en gebruiken als inspiratie voor uw eigen overeenkomst. De overeenkomsten is beschikbaar in het Nederlands en Engels (overige talen op verzoek). Vertel ons uw wensen en wij maken een overeenkomst, die aansluit op uw vraagstuk en/of situatie.

Zekerheid in opslag
Alvorens een depot in opslag te nemen wordt een verificatie naar keuze uitgevoerd. De materialen van de leverancier worden geanonimiseerd, verpakt in SealBags en in depot genomen. Escrow Alliance heeft mediakluizen op geografisch gescheiden locaties waar periodiek alle opgeslagen depots worden geïnventariseerd. Op regelmatig basis voert Escrow Alliance bovendien volledige audits uit op de contracten. Zo heeft de eindgebruiker de zekerheid dat de materialen up-to-date zijn.

Directe telefonische ondersteuning
Escrow Alliance is op werkdagen direct bereikbaar om u te helpen de stappen van het escrow-proces te doorlopen. Uw eigen accountmanager helpt u graag verder.

Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies