Technologie Escrow-overeenkomst

Escrow voor Technologie Escrow Knowledge Escrow en Intellectueel Eigendom Escrow - Escrow door Escrow Alliance - Technologie Escrow Knowledge Escrow en Intellectueel Eigendom Escrow Overeenkomst  De Technologie Escrow-overeenkomst is bestemd voor de bescherming van intellectuele eigendom in het geval dat er sprake is van een bezitter van kennis/technologie en een partij die deze technologie gebruikt c.q. deze kennis inkoopt.

De koper of gebruiker van bijvoorbeeld een ontwerp, een uitvinding of een recept kan een bedrijf bouwen waarvan de producten gebaseerd zijn op het intellectueel eigendom van iemand anders. Dat geeft een afhankelijkheid en brengt risico met zich mee.

In de Technologie Escrow-overeenkomst worden contractueel onderlinge afspraken vastgelegd. De eigenaar van de technologie bijvoorbeeld heeft de zekerheid dat zijn ‘geheim’ (eigendom) veiliggesteld is en de eindgebruiker kan zijn bedrijf bouwen met de geruststellende gedachte dat het eventueel wegvallen van de eigenaar geen negatief effect heeft op zijn bedrijfsvoering.

Zekerheid van een complete escrow regeling
Een Technologie Escrow-overeenkomst wordt afgesloten inclusief een Depot Check Service (DCS) van het escrowdepot. De eindgebruiker verkrijgt meer zekerheid door te kiezen voor een uitgebreide verificatie. Hierbij wordt het depot getest en gecontroleerd en komt vast te staan of het depot volledig is. Dat betekent een hoge mate van betrouwbaarheid. In sommige gevallen vraagt de complexiteit of het speciale karakter van het intellectueel eigendom om verificatie door de betrokken partijen zelf of door een onafhankelijke derde specialist.

Als Trusted Third Party beschermt Escrow Alliance uiteenlopende intellectuele eigendommen.

  • Ontwerpen van electronica en hardware
  • Pharmaceutische of cosmetische formules
  • Recepten (levensmiddelen)
  • Patenten of domeinnamen
  • Bedrijfsprocessen
  • Designbestanden
  • Originele van reclamecampagnes en huisstijlen

Flexibele overeenkomsten
Als voorbeeld kunt u onze bestaande escrow-overeenkomsten hier downloaden en gebruiken als inspiratie voor uw eigen overeenkomst. De overeenkomsten zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels (overige talen op verzoek). Vertel ons uw wensen en wij maken een escrow-overeenkomst, die aansluit op uw vraagstuk en/of situatie.

Zekerheid in opslag
Alvorens een depot in opslag te nemen wordt een verificatie naar keuze uitgevoerd. De materialen van de leverancier worden geanonimiseerd, verpakt in SealBags en in depot genomen. Escrow Alliance heeft mediakluizen op geografisch gescheiden locaties waar periodiek alle opgeslagen depots worden geïnventariseerd. Op regelmatig basis voert Escrow Alliance bovendien volledige audits uit op de contracten. Zo heeft de eindgebruiker de zekerheid dat de materialen up-to-date zijn.

Directe telefonische ondersteuning
Escrow Alliance is op werkdagen direct bereikbaar om u te helpen de stappen van het escrow-proces te doorlopen. Uw eigen accountmanager helpt u graag verder.

Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies