Support and FAQ

Op zoek naar een antwoord op uw vraag over escrow? Lees de onderstaande vragen of neem contact met ons op.

Wat is software-escrow?
Software-escrow en broncode-escrow of ‘source code escrow’ zijn andere benamingen voor escrow regelingen waarbij het continu gebruik van software geregeld wordt. Bij het afsluiten van een software-escrow-overeenkomst vraagt de licentienemer om de broncode op te slaan bij Escrow Alliance gedurende de duur van de licentie-overeenkomst, de support overeenkomst of een andere overeenkomst.

De licentienemer vraagt om een escrowregeling ter ondersteuning van bedrijfskritische technologie en om onderbreking in de dienstverlening of onderbroken gebruik van een applicatie te voorkomen.

Wat is broncode-escrow?
Zie de vraag: ‘Wat is software escrow?’

Wat is ‘source code escrow’?
Zie de vraag: ‘Wat is software escrow?’

Waarom een escrow-regeling?
Een escrow-regeling bevat de afspraken vast gelegd in de escrow-overeenkomst, de opslag en de verificatie van de materialen die door Escrow Alliance bewaart worden uit hoofde van de escrow-overeenkomst.

Met een escrow-overeenkomst wordt de continuïteit van de binnen een bedrijf gebruikte software gewaarborgd.

Naast het vastleggen van de voorwaarden waaronder de materialen aan de begunstigde vrijgegeven worden, bevat een complete escrow-regeling ook de beveiligde opslag en verificaties waarin aangetoond wordt dat de aangeleverde materialen volledig en bruikbaar zijn.

Hoe voorkom ik dat ik geen gebruik meer kan maken van mijn software bij het wegvallen van mijn leverancier?
Een dergelijk noodsituatie kan eenvoudig voorkomen worden door het tijdig afsluiten van een escrow-regeling. De regeling zorgt voor bedrijven, de licensees, er zeker van kunnen zijn dat de gebruikte software continu gebruikt kan worden, ook bij bepaalde onvoorziene of onverwachte situaties.

Wie betaald de vergoedingen aan de escrow agent?
Escrow Alliance kan zowel de leverancier of de begunstigde factureren voor de vergoedingen.

Twee-partijen-escrow-regeling
Drie-partijen-escrow-regeling


Waarom is Escrow Alliance anders dan andere escrow agenten?

Escrow Alliance is de snelst groeiende aanbieder van software escrow en SaaS escrow. Ons standaard aanbod bevat de kennis over opslag, ontwikkeling, testen en verifiëren van software alsmede juridische kennis over de escrow-overeenkomst. Welke de basis van elke escrow-regeling.

We leveren de 4 basis elementen die noodzakelijk zijn om een kwalitatieve software-escrowdienst te kunnen leveren:

Faciliteiten
Escrow ervaring
Escrowregelingen
Escrow-overeenkomst


Waar worden de materialen uit het escrow depot bewaard?

Escrow Alliance heeft moderne en speciaal ontwikkelde kluizen voor media opslag in de Randstad en 2 andere locaties in Nederland. Op verzoek van onze klanten wordt samengewerkt met onze internationale escrowpartners voor opslag van bron materaal in lokale faciliteiten.

Wat is een kluis voor media opslag?

Een kluis voor media opslag is een opslagvoorziening die speciaal ontworpen en gebouwd is voor de bewaring en berging van bedrijfskritische materialen.

De faciliteiten zijn ontworpen om vuur en andere extreme invloeden van buitenaf te weerstaan zonder de interne temperatuur aanzienlijk te doen stijgen. Onze kluizen worden bewaakt persoonlijke toegangscontrole, wachtwoorden en sleutels.

Waarom is het belangrijk om een kluis voor media opslag te gebruiken bij de opslag van escrow-materialen?
Software en broncode van software zijn in een escrow een onderdeel van een bedrijfscontinïteitsplan. Vaak worden gedeponeerde materialen voor langere tijd niet gebruikt nadat een eerste depot gedaan werd. Opslag en behoud is dan essentieel in de bescherming van het escrow depot.

Kunnen we onze zakelijk partner (bank, notaris of jurist) als escrow-agent laten optreden?
Voor het afsluiten van een technologie-escrow-regeling is vakinhoudelijke kennis nodig. De software industrie is zeer geprofessionaliseerd en als gevolg daarvan zijn er een vier (4) kritische factoren op basis waarvan een escrow-agent beoordeeld dient te worden:

 • De Escrow-overeenkomst
 • De Opslag van het escrow depot
 • De Dienstverlening en informatieverstrekking
 • Een neutrale derde partij
Hieronder zijn een aantal tekortkomingen benoemd van specifieke aanbieders


Wat zijn afgifte gronden?

In de afgifte gronden wordt in de escrow-overeenkomst vastgelegd bij welke scenario’s de afgifte van een escrow-depot toegestaan is.

We ondersteunen een breed aantal afgifte gronden en werken samen met de leverancier en de eind-gebruiker om een escrow-overeenkomst op te stellen die evenwichtig is en aan de eisen van alle betrokken partijen voldoet.

Een contract kan de volgende condities bevatten:

 • Faillissement van een ontwikkelaar, eigenaar of leverancier
 • Beëindiging van bedrijfsactiviteiten van ontwikkelaar, eigenaar of leverancier
 • Overlijden van belangrijke werknemers of ontwikkelaars van een leverancier
 • Overname of samengaan van de leverancier met een concurrent
 • Onredelijke prijsverhogingen

Welke materialen kunnen er in een escrow-depot geplaatst worden?
Vooropgesteld dat Escrow Alliance gespecialiseerd is in software escrow, kunnen in een escrow-depot uiteenlopende materialen opgeslagen worden. Het meest gangbaar in een software broncode overeenkomst is de opslag van documentatie betreffende de ontwikkelomgeving (‘build environment’) en gebruikersinstructies voor de ontwikkelaar, de broncode zelf en in een aantal gevallen ook de applicatie ter controle.

Het is echter ook mogelijk om andere materialen waarop intellectueel eigendom rust in escrow te plaatsen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Computer en netwerk hardware en configuraties
 • Technische en creatieve ontwerpen
 • Domeinnamen
 • Formules en algoritmen
 • Productieplannen en processen
 • Klantenlijsten en klantgegeven

Escrow Alliance helpt en levert escrow-regelingen voor technologie gerelateerde transacties.

We hebben al een software escrow agent. Kan Escrow Alliance onze overeenkomsten overnemen op basis van dezelfde voorwaarden?
Ja dat kan, Escrow Alliance bekijkt per overeenkomst of deze voldoet aan de huidige maatstaven en adviseert over de kwaliteit en inhoud van de overeenkomst. Leverancier en eind-gebruikers die een escrow-overeenkomst onderbrengen bij Escrow Alliance profiteren van onze dienstverlening en commercieel aantrekkelijke tarieven. Onze consultants zorgen voor maatwerk om ook tijdens de overstap onderbrekingen te voorkomen.

Overdracht van een escrow-regeling is eenvoudig. Nadat wij inzicht hebben in de escrow-overeenkomst leveren we gedetailleerde instructies voor de overdracht.

Aanleverspecificaties

CD
Harddisc
USB
Etc

Overige informatie en FAQ