Arrangement Source Code Management

U laat uw (maatwerk)applicatie ontwikkelen door uw softwareleverancier waarbij u de afspraak maakt dat u de juridische eigenaar bent van de software. Het intellectuele eigendom ligt bij u. Het onderhoud, de updates en aanpassingen worden uitgevoerd door uw softwareleverancier veelal vastgelegd in een onderhoudscontract of Service Level Agreement.

In dergelijke situaties is er sprake van een afhankelijkheid van de softwareleverancier en daarmee ontstaat de wenselijkheid om de IT-risico’s in te dekken middels een escrowregeling en bijbehorend depot. Vanwege het eigendom is strikt juridisch gezien er geen sprake van een escrow-overeenkomst. Daar waar de escrow-overeenkomst strikte voorwaarden vastlegd om het depot toegankelijk te maken, regelt broncode-beheer dat u direct de beschikking krijgt over uw depot. De inhoud van het depot is immers uw eigendom.

Escrow Alliance ondersteunt bij het borgen van uw bedrijfscontinuïteit door het inzetten van broncode-beheer. In overleg met u en uw leverancier worden de voorwaarden vastgelegd in een broncode-beheerovereenkomst waarna Escrow Alliance het benodigde depot zal aanleggen en verifiëren zodat u ten alle tijden weet dat de juiste versie van uw broncode, goed gedocumenteerd, op een veilige fysieke locatie opgeslagen liggen.