Technology Escrow Arrangement

** KNOWLEDGE ESCROW **
In de huidige economie zie je dat ondernemingen steeds vaker kennis als een soort van kant-en-klaar halffabrikaat inkopen. Ten grondslag van deze kennis liggen bijvoorbeeld formules, blauwdrukken/bouwtekeningen en recepturen. Leverancier zullen het niet wenselijk achten om bijvoorbeeld deze formules, blauwdrukken of recepturen, wat hun intellectueel eigendom is, zomaar over te dragen aan haar klanten. Ook hier ontstaat er een risico voor de bedrijfscontinuïteit indien de leverancier niet meer in staat is om te leveren.

Daar waar escrow bij financiële transacties en voor software al jaren wordt toegepast, ontstaat er steeds meer behoefte om de bedreiging van de bedrijfscontinuïteit te minimaliseren door het intellectuele eigendom in waarborg te geven van een onafhankelijke derde partij.

De Knowlegde Escrow Regeling regelt dat het intellectuele eigendom van de leverancier is gewaarborgd en dat de gebruiker onder specifieke condities toegang heeft tot in escrow gegeven materiaal. Daarbij wordt het materiaal geverifieerd en veilig bewaard.