Escrow Depotverificaties

Geen escrowregeling is compleet zonder het deponeren van de
broncodes en aanverwante documentatie in het beveiligde escrowdepot. Echter, een controle
op de kwaliteit van de materialen is daarbij van essentieel belang.


Een escrowregeling wordt getroffen voor het geval de software leverancier geen ondersteuning meer kan bieden voor de applicatie en de bedrijfscontinuïteit van de eindgebruiker wordt bedreigd. In dat geval worden de in bewaring genomen broncodes en documentatie van de applicatie vanuit het beveiligde depot vrijgegeven aan de eindgebruiker. Het spreekt daarbij voor zich dat deze materialen van uitstekende kwaliteit en up-to-date moeten zijn, wil de eindgebruiker hiermee verder kunnen met een eventuele nieuwe leverancier.

Om ervan overtuigd te zijn dat de juiste materialen zijn gedeponeerd in het escrowdepot biedt Escrow Alliance diverse verificatielevels en compilatie-onderzoeken aan. Afhankelijk van de wens van onze klant en/of de complexiteit van de applicatie worden controles uitgevoerd op afgesproken punten. U kunt hierbij denken aan de volledigheid van broncode en documentatie, broncodefunctionaliteit, actualiteit, toegankelijkheid etc..

Met verificatie weet de leverancier zeker dat:

 • Het depot volledig is en de zekerheid biedt, die de eindgebruiker verwacht
 • Een direct correcte levering van het escrowdepot het escrowproces versnelt

Verificatie geeft de eindgebruiker de zekerheid dat:

 • De gedeponeerde materialen volledig en compleet zijn zodat het bedrijf zonder onderbreking kan worden voortgezet in het geval de leverancier plotseling wegvalt en bedrijfskritische software niet meer beschikbaar is

Depot Check Service (DCS)
Op alle materialen die in depot genomen worden voert Escrow Alliance de elementaire ‘Depot Check Service’ uit. De DCS controleert de fysieke staat van de materialen en de media die in het depot geplaatst worden.

Technische Verificatie Services (TVS)

Escrowdepot-verificaties en broncode-compilatiediensten zorgen voor correcte en complete informatie in het depot.

Escrow Alliance

Een volledig escrowdepot bestaat niet alleen uit een broncode, maar ook uit documentatie en compilatie-instructies. In aanvulling op de DCS, die controleert op fysieke staat van de materialen en de media, voert Escrow Alliance technische verificaties uit om zich ervan te vergewissen dat de gedeponeerde materialen volledig en functioneel zijn.

De technische verificaties onderscheiden zich van de Depot Check Service door een gedetailleerd, diepgaand onderzoek op de gedeponeerde materialen. De volledige Technische Depotverificatie bestaat uit een analyse en een compilatie. De analyse bepaalt of er redenen zijn waarom het depot niet volledig is en de compilatie bevestigt dat de broncode gecompileerd kan worden tot een werkzaam eindproduct op basis van de beschikbaar gestelde materialen.

Een analyse omvat o.a.:

 • een inspectie op de gedeponeerde materialen en componenten
 • een vergelijking van de gedeponeerde materialen met de documentatie
 • een analyse van de ‘build’-documentatie en andere compilatie-instructies
 • een gedetailleerde rapportage met de bevindingen

Een compilatie omvat o.a.:

 • de opbouw van het compilatieplatform
 • de validatie van de compilatie-instructies
 • het oplossen van mogelijke problemen en het corrigeren van eventuele fouten in de instructies
 • een gedetailleerde rapportage met de bevindingen

Na afloop van de analyse en de compilatie kan de eindgebruiker er zeker van zijn dat het depot compleet is, de instructies volledig en dat de gedeponeerde materialen bescherming bieden om het bedrijfsproces blijvend te ondersteunen.

Technische Verificatie Service (TVS) biedt 4 niveaus: