Overige verificaties en uitbreidingen

Indien gewenst levert Escrow Alliance tevens maatwerk broncode-verificaties en depotverificaties. De wensen van een eindgebruiker en de mogelijkheden van de leverancier vormen hierbij het uitgangspunt.

Escrow Alliance levert ook onderzoeken op het gebied van:

  • Broncode en Runtime vergelijkingsonderzoek (Compare Verification)
  • Wachtwoord- en loginverificatie
  • Vergelijking van documentspecificaties en inhoud
  • Integriteit van databasebestanden
  • Verificatie grafische bestanden
  • Steekproeven op depot

Naast verificatie en bewijsonderzoeken kunnen we op verzoek ook:

  • Contingentie onderzoeken uitvoeren voor SaaS-applicaties
  • Keten knelpunten opsporen voor SaaS-omgevingen
  • Database integriteitcontroles voor Saas-omgevingen

Neem vandaag nog de benodigde maatregelen om uw product- of distributieketen zeker te stellen en vraag naar de Verificatie Services van Escrow Alliance.

Contact met Escrow Alliance