TVS Broncode Level 1

Op elk escrowdepot wordt primair een Depot Check Service (DCS) uitgevoerd. Na een positief resultaat van deze DCS wordt overgegaan op de uitvoering van het gekozen TVS Broncode Level.

De TVS Broncode Level 1 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot. Hierbij onderscheidt Escrow Alliance twee fasen: de analyse van het depot en de technische verificatie.

Analyse van het depot

  • Controle van eventueel andere materialen zoals omschreven in de overeenkomst en het Escrow Depot Formulier (EDF)
  • Controle op de aanwezigheid van de broncode(s)
  • Controle van de technische documentatie
  • Controle op de aanwezigheid van de ontwikkelomgeving of de omschrijving van de ontwikkelomgeving en ontwikkelsoftware
  • Controle van de meegeleverde wachtwoorden. Check op wachtwoorden in een separaat wachtwoordendepot

Technische Verificatie

  • Decompressie van materialen in de testomgeving
  • Verwijderen van encryptiesleutels van ‘archives’
  • Controle op virussen van de drager en de materialen
  • Terugbrengen van materialen in leesbare staat op de testapparatuur
  • Decompressie van materialen in de testapparatuur

Transport
Ter voorkoming van verlies of beschadiging van het depot gedurende het transport heeft Escrow Alliance transportrichtlijnen opgesteld.

Onderzoekslocatie
Zowel de Depot Check Service, de analyse van het depot als de technische verificatie worden op het kantoor van Escrow Alliance uitgevoerd.

Rapportage
Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Terug naar DCS Lees meer over TVS Broncode Level 2