TVS Broncode Level 2

De TVS Broncode Level 2 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot. Anders dan bij TVS Broncode Level 1 geschiedt dit op de locatie van de leverancier.

Een verificatieconsultant van Escrow Alliance ondersteunt de engineer van de leverancier bij het verzamelen van het materiaal en het samenstellen van het escrowdepot. Voorafgaand aan de analyse van het depot en de technische verificatie voeren zij ter plaatse gezamenlijk de Depot Check Service (DCS) uit.

De Technische Verificatie Service (TVS) Broncode Level 2 is van toepassing op software die buiten de reguliere updates of compilaties valt, ontwikkeld is door derden of maatwerk die naast een standaard product ontwikkeld is.

Na ontvangst van het volledige escrowdepot op kantoor van Escrow Alliance wordt er nogmaals een uitgebreide verificatie uitgevoerd. Gedurende het transport van het materiaal kunnen er namelijk, ondanks de transportrichtlijnen, alsnog beschadigingen zijn opgetreden.

De TVS Broncode Level 2 bestaat uit twee fasen: de analyse van het depot en de technische verificatie.

Analyse van het depot

  • Controle van eventueel andere materialen zoals omschreven in de overeenkomst en het Escrow Depot Formulier (EDF)
  • Controle op de aanwezigheid van de broncode(s)
  • Controle van de technische documentatie
  • Controle op de aanwezigheid van de ontwikkelomgeving of de omschrijving van de ontwikkelomgeving en ontwikkelsoftware
  • Controle van de meegeleverde wachtwoorden. Check op wachtwoorden in een separaat wachtwoordendepot

Technische Verificatie

  • Decompressie van materialen in de testomgeving
  • Verwijderen van encryptiesleutels van ‘archives’
  • Controle op virussen van de drager en de materialen
  • Terugbrengen van materialen in leesbare staat op de testapparatuur
  • Decompressie van materialen in de testapparatuur

Onderzoekslocatie
De Depot Check Service (DSC), de analyse van het depot en de technische verificatie worden bij de leverancier uitgevoerd. Na transport, alvorens de materialen beveiligd in bewaring te nemen, wordt er bij Escrow Alliance nogmaals een uitgebreide verificatie uitgevoerd op alle materialen.

Transport
Ter verkleining van de kans op verlies of beschadiging van het depot gedurende het transport heeft Escrow Alliance transportrichtlijnen opgesteld.

Rapportage
Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Terug naar TVS Broncode Level 1 Lees meer over TVS Broncode Level 3