TVS Broncode Level 3

De TVS Broncode Level 3 controleert niet alleen de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot, maar realiseert tevens ook een gecompileerd eindproduct. Dit geschiedt op de locatie van de leverancier in samenwerking met de verificatieconsultant van Escrow Alliance.

De TVS Broncode Level 3 is van toepassing op broncode-depots waarvan men met zekerheid wil vaststellen dat alle materialen daadwerkelijk volledig gecompileerd zijn. Na vergaring van de materialen, de analyse van het depot en de technische verificatie, ontvangt de engineer van de leverancier een testmachine van Escrow Alliance.

De engineer voert vervolgens – in het bijzin van de verificatieconsultant – zelfs de stappen van de compilatie uit. De verificatieconsultant van Escrow Alliance documenteert elke stap. Deze stappen worden achteraf in een uitvoerig rapport gedocumenteerd en aan het escrowdepot toegevoegd.

Op het moment dat deze verificatie een negatief testresultaat als gevolg heeft, verhelpen de engineer en de verificatieconsultant Escrow Alliance eventuele afwijkingen en gaan zij door totdat een positief testresultaat wordt bereikt.

Nadat het volledige gecompileerde escrowdepot op kantoor van Escrow Alliance is ontvangen wordt er nogmaals een verificatie TVS Level 1 uitgevoerd. Gedurende het transport van het materiaal kunnen er namelijk, ondanks de transportrichtlijnen, alsnog beschadigingen zijn opgetreden.

De TVS Broncode Level 3 bestaat uit twee fasen: de analyse van het depot en de technische verificatie.

Analyse van het depot

 • Controle van eventueel andere materialen zoals omschreven in de overeenkomst en het Escrow Depot Formulier (EDF)
 • Controle op de aanwezigheid van de broncode(s)
 • Controle van de technische documentatie
 • Controle op de aanwezigheid van de ontwikkelomgeving of de omschrijving van de ontwikkelomgeving en ontwikkelsoftware
 • Controle van de meegeleverde wachtwoorden. Check op wachtwoorden in een separaat wachtwoordendepot

Technische Verificatie

 • Controle op virussen van de drager en de materialen
 • Verwijderen van encryptiesleutels van ‘archives’
 • Decompressie van materialen in de testomgeving
 • Installatie van het vereiste besturingssysteem
 • Plaatsing van materialen op de testomgeving
 • Volgen van compilatie-instructies
 • Uitvoering van de compilatieprocedure
 • Compilatie van het software eindproduct
 • Rapportage van de bevindingen en resultaten van de verificatie

Onderzoekslocatie
De Depot Check Service (DSC), de analyse van het depot en de technische verificatie en de compilatie worden bij de leverancier uitgevoerd in bijzijn van de verificatieconsultant van Escrow Alliance. Na transport, alvorens de materialen beveiligd in bewaring te nemen, wordt er bij Escrow Alliance nogmaals een uitgebreide verificatie uitgevoerd op alle materialen.

Transport
Ter verkleining van de kans op verlies of beschadiging van het depot gedurende het transport heeft Escrow Alliance transportrichtlijnen opgesteld.

Rapportage
Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Terug naar TVS Broncode Level 2 Lees meer over TVS Broncode Level 4