TVS Broncode Level 4

De TVS Broncode Level 4 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot, maar realiseert tevens een gecompileerd eindproduct. Anders dan bij TVS Broncode Level 3 wordt dit alles uitgevoerd op kantoor van Escrow Alliance.

De TVS Broncode Level 4 is van toepassing op broncode-depots waarvan men met zekerheid wil vaststellen dat alle materialen daadwerkelijk volledig gecompileerd zijn. Tijdens het verificatie-onderzoek wordt gewerkt met de materialen die door de leverancier aangeleverd zijn. Escrow Alliance simuleert een release van de applicatie door gebruik te maken van het broncodemateriaal, de documentatie en compilatie-instructies.

Op het moment dat deze verificatie een negatief testresultaat als gevolg heeft, wordt contact gezocht met de leverancier en verzocht een aangepast depot te leveren en de documentatie of instructies aan te passen.

De TVS Broncode Level 4 bestaat uit twee fasen: de analyse van het depot en de technische verificatie.

Analyse van het depot

 • Controle van eventueel andere materialen zoals omschreven in de overeenkomst en het Escrow Depot Formulier (EDF)
 • Controle op de aanwezigheid van de broncode(s)
 • Controle van de technische documentatie
 • Controle op de aanwezigheid van de ontwikkelomgeving of de omschrijving van de ontwikkelomgeving en ontwikkelsoftware
 • Controle van de meegeleverde wachtwoorden. Check op wachtwoorden in een separaat wachtwoordendepot

Technische Verificatie

 • Controle op virussen van de drager en de materialen
 • Verwijderen van encryptiesleutels van ‘archives’
 • Decompressie van materialen in de testomgeving
 • Installatie van het vereiste besturingssysteem
 • Plaatsing van materialen op de testomgeving
 • Volgen van compilatie-instructies
 • Uitvoering van de compilatieprocedure
 • Compilatie van het software eindproduct
 • Rapportage van de bevindingen en resultaten van de verificatie

Onderzoekslocatie
De Depot Check Service (DSC), de analyse van het depot en de technische verificatie en de compilatie worden uitgevoerd binnen de onafhankelijke testomgeving bij Escrow Alliance (het zogenaamde ‘software lab’).

Rapportage
Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Terug naar TVS Broncode Level 3 Lees meer over additionele verificaties