ARBIT escrowregeling

Woordenwolk Escrow Alliance en Arbit EscrowIn de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) is nieuw opgenomen artikel 47 ‘escrow’, waarin de overheid expliciet een escrow-clausule opneemt. Leveranciers en de overheden moeten bij inkoop van software aan deze escrow voorwaarde voldoen.

Een escrowregeling dient ter bescherming van de continuïteit (foutherstel, onderhoud en beheer) van de software en ter bescherming van het intellectuele eigendom van de leverancier. Voor Rijksoverheden, Provinciën en Gemeenten geen geheel nieuw begrip. Zij passen escrowregelingen al jaren toe.

Escrow Alliance gespecialiseerd in ARBIT
Gezien de gevraagde diversiteit binnen de markt beschikt Escrow Alliance over meerdere escrowregelingen om onze klanten zodoende passend te voorzien in hun behoefte om de bedrijfscontinuïteit op professionele wijze te borgen. Als escowspecialist leveren wij onder meer Software (broncode), SaaS en Technologie escrowregelingen.

Onze escrowregelingen omvatten de benodigde facetten om bedrijfskritische applicaties op de juiste wijze te waarborgen, voor zowel de eindgebruiker als de leverancier. Over het algemeen bestaat een regeling uit de overeenkomst, de verificatie van het depot en de fysieke opslag van het depot.

Met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de ARBIT 2010, helpen wij overheden, provinciën en gemeenten met de invulling van de escroweisen zoals deze gesteld zijn in de inkoopvoorwaarden ARBIT 2010.

Bestaande overeenkomst
Zijn er bestaande overeenkomsten die onder een eerdere versie van ARBIT vallen? Dan bemiddelen wij met de leverancier om alsnog een passende escrowregeling op te stellen.

Download Algemene Rijksvoorwaarde bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) – PDF

Lees meer over escrow-overeenkomsten