Automatische Escrowregeling – Collectieve Escrowregeling voor al uw klanten

Escrow voor Broncode - Escrow door Escrow Alliance - Broncode EscrowDe Automatische Escrowregeling is opgezet ten behoeve van meerdere licentienemers ook wel eindgebruikers of begunstigden genoemd.

Wanneer de softwareleverancier zijn klanten zekerheid wilt bieden in bedrijfscontinuïteit met betrekking tot de software, die hij heeft ontwikkeld en hij niet voor iedere klant een separate escrow-overeenkomst wil opstellen, dan voorziet de Collectieve Automatische Escrowregeling in een gedegen oplossing.


Binnen de Tweepartijen Escrow-overeenkomst, ook wel de Collectieve Escrow-overeenkomst genoemd, bestaat de mogelijkheid om alle licentiehouders (klanten) automatisch begunstigde te laten worden van de escrowregeling.

Deze regeling maakt dan standaard onderdeel uit van bijvoorbeeld de Service Level Agreement van de leverancier. De escrowregeling hoeft slecht eenmaal te worden opgezet en daarna kan de leverancier het zijn klanten en prospects pro-actief aanbieden.

Zowel nieuwe als reeds bestaande klanten nemen dan automatisch deel aan deze escrowregeling. Escrow Alliance voorziet de klanten van de leverancier van rekevante informatie aangaande de door hen verworden zekerheid in continuïteit middels de escrow-overeenkomst.

Naast een hogere kwaliteit van dienstverlening en besparing van kostbare tijd is de Tweepartijen Escrow-overeenkomst voor de leverancier veelal voordeliger dan een individuele escrowregeling, vanwege de jaarlijkse escrowfee per klant.

Lees meer over Collectieve Escrow Overeenkomst