Distributie Escrowregeling

Distributeurs Escrow - Distributie Escrow - Escrow Regeling van Escrow AllianceDe Distributie Escrowregeling is ingericht voor distributeurs c.q. resellers, white-label aanbieders, value-added-resellers en system integrators. De Distributie Escrowregeling kan vanuit twee verschillende invalshoeken worden ingeregeld.

Distributie Escrowregeling als bescherming tegen uitval leverancier
Wanneer de softwareleverancier niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft dat zijn uitwerking op het product dat de distributeur levert aan zijn klanten. De distributeur wil zijn klanten kunnen blijven bedienen en voorkomen dat hij niet meer kan leveren.

De distributeur is dus in bepaalde mate afhankelijk van de softwareleverancier. Deze afhankelijkheid kan worden geminimaliseerd met de Distributie Escrowregeling. In dat geval van uitval van de leverancier verwerft de distributeur, als escrowbegunstigde, het recht om de materialen uit het depot in te zetten voor het voortzetten van de licentie-overeenkomst.

Distributie Escrowregeling ten bate van de eindgebruiker
Een distributeur ziet de softwaregebruikers als zijn eindgebruikers. Deze eindgebruikers wensen de bedrijfscontinuïteit te borgen en zich in te dekken tegen IT-risico’s middels escrowregelingen. Voor de eindgebruiker is het hierbij niet relevant of de applicatie is geleverd via een distributeur of rechtstreeks van de softwareleverancier.

De distributeur kan zijn klanten ook de zekerheid geven dat het bedrijfsrisico is geborgd, door gebruik te maken van de Distributie Escrowregeling. De benodigde toestemming van de softwaremaker voor de regeling wordt middels een autorisatie als bijlage in de escrow-overeenkomst opgenomen. Bij deze overeenkomst is het gebruikelijk dat de software-eigenaar de optie heeft om zelf de verplichtingen van de distributeur over te nemen.

De rollen van alle betrokken partijen worden helder en eenduidig gedefinieerd in een daarvoor specifiek op te stellen contract.

De praktijk laat zien dat een combinatie van de twee regelingen veel wordt toegepast. De distributeur speelt in de Distributie Escrowregeling logischerwijs een duale rol. Als begunstigde wil de distributeur zijn eigen continuïteit geborgd zien door zijn leverancier, maar tevens ook de zekerheid van escrow geven aan zijn klanten.

Op deze wijze worden alle betrokken partijen van software-eigenaar, distributeur tot eindgebruiker beschermt tegen mogelijke uitval van één van de partijen en biedt de Distributie Escrowregeling meerwaarde voor de gehele keten.

Lees meer over Escrow Overeenkomsten