Broncode Beheerregeling

 Beheer van Broncode - Escrow door Escrow Alliance - Broncode beheer regelingU laat uw (maatwerk)applicatie ontwikkelen door een softwareleverancier waarbij de afspraak is gemaakt dat u de juridische eigenaar bent van de software. In dat geval is de Broncode Beheerregeling de toereikende methode om continuïteit te waarborgen.

Het intellectuele eigendom ligt bij u, als eindgebruiker. Het onderhoud, de updates en aanpassingen – meestal vastgelegd in een onderhoudscontract of Service Level Agreement – worden uitgevoerd door uw softwareleverancier. Er is ook nu sprake van een afhankelijkheid van de leverancier en daarmee ontstaat de wenselijkheid om de IT-risico’s in te dekken middels een escrowregeling en bijbehorend depot.

Vanwege het feit dat het eigendom bij u als eindgebruiker ligt, is er juridisch gezien echter geen sprake van een escrow-overeenkomst. Daar waar de escrow-overeenkomst strikte voorwaarden vastlegt om het depot toegankelijk te maken, regelt de Broncode Beheerregeling van Escrow Alliance dat u direct de beschikking krijgt over uw depot. De inhoud van het depot is immers reeds uw eigendom.

In overleg met u en uw leverancier worden de voorwaarden vastgelegd in een Broncode Beheerovereenkomst waarna Escrow Alliance het benodigde depot aanlegt en verifieert. Op die wijze weet u te allen tijde dat de juiste versie van uw broncode, goed gedocumenteerd, op een veilige fysieke locatie opgeslagen ligt.

Lees meer over Broncode Beheer Overeenkomst