SaaS Escrowregeling

Escrow voor SaaS Applicaties - Escrow door Escrow Alliance - Saas Escrow Regelingen De recente ontwikkelingen rondom SaaS (Software as a Service) hebben een nieuw licht geworpen op escrowdienstverlening. ‘Traditionele’ broncode-escrow is voor SaaS-oplossingen niet afdoende en vereist een aanpak waarmee naar het gehele delivery-model gekeken dient te worden.


In een SaaS-model zijn de initiële investeringen sterk verminderd. Echter, het nadeel daarvan is dat daarmee een groot deel van de bedrijfscontuïteitsplanning uit het inkoopproces is verwijderd.

Eindgebruikers worden bij toepassing van SaaS-oplossingen zeer kwetsbaar wat betreft de beschikbaarheid van de applicatie op zowel lange als op korte termijn.

Om toch de benodigde bescherming te bieden inzake bedrijfscontinuïteit moet voor een volledige escrow gekeken worden naar zowel de broncode, de applicatie als de data. Bij voorkeur wordt ook initieel onderzocht of een SaaS-omgeving geen afhankelijkheden kent van de software van derden.

Dezelfde vragen waarmee bedrijfsrisico’s in kaart worden gebracht zijn ook bij de overweging van een SaaS-escrow van belang, namelijk:

 • Wat is de bedrijfskritische aard van de applicatie of omgeving?
 • Hoe is de leverancier (stabiliteit, prestaties en financiële status)?
 • Hoe is de beschikbaarheid georganiseerd? (Snelheid en contingentieplan voor beschikbaarheid)
 • Wat zijn de kosten van de tijd en het omzetverlies wanneer een applicatie onbeschikbaar is?
 • Wat zijn de kosten van de vervangende technologie?

In het SaaS-model dienen bovendien nog een aantal additionele risicofactoren te worden overwogen.

SaaS-specialisatie van Escrow Alliance
Bijna geen enkele SaaS-toepassing is gelijk en daarom is iedere SaaS Escrowregeling maatwerk. Escrow Alliance kent de risico’s van SaaS en heeft daar de benodigde oplossingen voor. De SaaS Escrowregeling van Escrow Alliance wordt in overleg met zowel de leverancier als eindgebruiker op maat geleverd.

Stappenplan voor het opstellen van een SaaS Escrowregeling

 • Overleg met Escrow Alliance om de continuïteitsrisico’s vast te leggen
 • Herzien en eventueel aanpassen van de SaaS Escrow-overeenkomst
 • Aanvangen met uitvoering van de Saas Escrow-overeenkomst
 • Aanvangen met de ontvangst van materialen zoals omschreven in de overeenkomst
 • Uitvoeren van de SaaS Escrow Verificaties Test bestaande uit de Escrow Depot
 • Verificatie Level 3, een database integriteitscontrole, wachtwoord- en login verificatie en een contingentie-onderzoek

Lees meer over SaaS Escrow-overeenkomst