Technologie Escrowregeling

Escrow voor Technologie - Escrow door Escrow Alliance - Technologie EscrowOndernemingen kopen tegenwoordig veelvuldig kennis, op allerlei vlak, in. Ten grondslag aan deze kennis liggen vaak formules, blauwdrukken, bouwtekeningen en recepturen.

Kennisleveranciers achten het zelden wenselijk deze formules, blauwdrukken of recepturen – kortweg hun intellectueel eigendom – zomaar over te dragen aan klanten. De Technologie Escrowregeling kan in zo’n geval de bedrijfscontinuïteit garanderen.

Daar waar escrow bij software al jaren wordt toegepast, ontstaat er in de markt steeds meer behoefte ook het intellectuele eigendom in waarborg te geven bij een onafhankelijke derde partij. Want ook het inkopen van kennis vormt een dreiging voor bedrijfscontinuïteit, ingeval de leverancier niet meer in staat is om te leveren.

De Technologie Escrowregeling van Escrow Alliance zorgt dat het intellectuele eigendom van de leverancier is gewaarborgd en dat de eindgebruiker onder specifieke condities toegang heeft tot het in escrow gegeven materiaal. Daarbij wordt het materiaal geverifieerd en beveiligd bewaard op een fysieke locatie.

Lees meer over Technologie Escrow Overeenkomst