IDODI

Escrowregeling IDODI

Logo Idodi Collectieve Escrowregeling IdodiIDODI heeft voor al haar klanten bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten.

U kunt als klant van IDODI dus aanspraak maken op deze escrowregeling. Als bewijs van deelname ontvangt u van Escrow Alliance het Escrow Certificaat.

Op het Escrow Certificaat vindt u onder meer uw bedrijfsgegevens, het klantnummer bij IDODI en het product waar de escrow betrekking op heeft.

Continuïteit goed geregeld
IDODI maakt back-ups en zorgt voor de beste programmeurs die elke dag werken aan uw online samenwerkruimte. Met de escrowregeling zorgt IDODI er ook voor dat de beschikbaarheid van de software gezekerd is.

Escrow Alliance en IDODI - EscrowregelingHiermee hebben de mensen van IDODI nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit mocht er onverhoopt wat gebeuren met IDODI.

Dat kan zijn in geval van faillissement, stopzetten dienstverlening, etc. door IDODI. U heeft hiermee als abonnee de zekerheid dat IDODI alles in het werk stelt om uw belangen te waarborgen.

Het escrowreglement
Op aanvraag kunt u bij Escrow Alliance of bij IDODI een kopie van het escrow reglement opvragen.

Welke zekerheid heb ik?
De escrowregeling van IDODI is van toepassing op alle klanten van IDODI die een geldige overeenkomst met IDODI hebben. Deze automatische escrowregeling geeft de zekerheid van een onafgebroken gebruik.

Controleer uw deelname
Uw certificaat is het bewijs waarmee u aanspraak kan maken op de escrowregeling. Indien gegevens aangepast moeten worden, verzoeken wij u dit per e-mail aan ons kenbaar te maken. Stuur uw e-mailbericht met de aan te passen gegevens naar info@escrowalliance.nl, onder vermelding van uw Escrow Certificaatnummer.