Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance

Escrow Stichting Continuiteit en Waarborg Escrow Alliance - Escrow StichtingenEscrow Stichting Escrow voor de Continuïteit en Waarborg voor cloud en saas-applicaties

Softwarediensten zijn tegenwoordig complex, samengesteld uit diensten van meerdere leveranciers, gevirtualiseerd en buiten het domein van de eindgebruiker. In veel situaties zelf buiten het domein van de eindgebruiker.

Klassieke broncode escrow borgt een deel van de applicatie omgeving. Cloud escrow en SaaS Escrow zorgen voor de borging van de gehele applicatieomgeving. 

Dit geeft niet alleen flexibiliteit en onbeperkte groeimogelijkheden maar ook een andere kijk op de vraag hoe de continuïteit van de applicatie geborgd wordt.

Escrow Alliance begrijpt deze situaties en werkt daarvoor in haar regelingen samen met de escrow stichting die een specifiek continuïteitsdoel heeft opgenomen in haar statuten. Deze stichting neemt in geval van calamiteiten bij de leverancier de dienstverlening voor een vooraf vastgestelde periode over.

Doelstelling SCWEA
Het doel van de escrow stichting is het tijdelijk in stand houden van een applicatie-omgeving van de leverancier namens de gebruikers van dat platform. De stichting heeft geen winstoogmerk en geen belang bij het leveren van de continuïteitsdienst. De gereserveerde middelen komen ten goede van de toeleverende partijen zoals bijvoorbeeld de hosting leverancier, licenties voor applicaties en toeleveranciers van gegevens. Het belang van de eindgebruikers is des te groter, zij verwachten een onverstoorde dienstverlening.

Om de continuïteit van uw applicatie te borgen kunt u kiezen uit een applicatie specifieke stichting of de diensten onder brengen in de continuïteitsstichting van Escrow Alliance de SCWEA, Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance.

Applicatie specifieke stichting
Escrow Alliance helpt u bedrijf met het inrichten van uw eigen stichting. Wij hebben daarvoor afspraken gemaakt met gespecialiseerde notarissen en zij verzorgen de oprichten, bekrachtigen de acte en verzorgen de bijschrijving in het stichtingen register

Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance


De Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance zet softwarediensten voor de korte termijn namens de gebruikers voort. Zij regelt procedures, organiseert middelen en maakt vooraf afspraken met betrokken partijen. De stichting zorgt ervoor dat de continuïteit van uw automatisering niet in gevaar komt op het moment dat een software leverancier dat niet meer kan.

 

Meer weten over de Escrow Stichting. Neem contact op met Escrow Alliance